• pic1.png
  • pic2.png
Datum kreiranja 04 Januar 2017

Second South – East Europe Conference of Martial Arts and Combat Sports -  „ESP - Education, Science and Practice“ -  Sarajevo, 19th – 20th of may 2017.
Organizator naučno stručnog skupa:
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu i Olimpijski komitet BiH;  Bosna i Hercegovina

                                                                         
 
 Poštovani,
 
 Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Drugu međunarodnu konferenciju u oblasti borilačkih vještina i sportova, odgoja, nauke i prakse te razvoja Second South – East Europe Conference of Martial   Arts and Combat Sports -  „ESP - Education, Science and Practice“ . Konferencija će se održati u Sarajevu 19. i 20. 05. 2017 godine u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta  u Sarajevu (FASTO) iOlimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine (OK BiH).

 Cilj konferencije je razmjena ideje mogućnosti  pristupa borilačkih vještina i sportova u odgoju, nauci i praksi kroz iskustva vrhunskih stručnjaka iz različitih zemalja svijeta.
 
 Termin održavanja konferencije je 19. i 20. Maj 2017. Godine
 
 Publicirani naučni i stručni radovi konferencije će nositi poruku „VRIJEDNOSTI“ borilačkih sportova i vještina sa multidisciplinarnog pristupa odojnih, naučnih i praktičnih aspekata.
 
 Program konferencije:  

1. Pozivna predavanja eminentnih stručnjaka sa područja Jugoistočne Europe i svijeta

2. Prezentacije konferencijskih radova (oralna prezentacija i poster prezentacija)

3. Interaktivne radionice (workshop)

4. Edukacijski seminar trenera borilačkih sportova

 


 
Poruka II konferencije:
„VRIJEDNOSTI U ODGOJU, NAUCI I PRAKSI“ 

 

         
Marijan Kvesić   Prof. Dr. Nusret Smajlović    Prof.Dr. Safet Kapo
Predsjednik   Dekan   Predsjednik
Olimpijski komitet BiH   Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja   Organizacionog odbor

Sponzori

Primjer prezentacije

Promjena jezika

Orgainzatori

 

Press

Zbornik Radova

Izvještaj

 

Promo Video