Štampa

 

 ORGANIZACIONI ODBOR

 

      Predsjednik       
      Prof.dr. Safet Kapo      
      Prof.dr. Safet Kapo       
             
   Podpredsjednik    Član   Podpredsjednik   
 

     

 

Prof.dr. Husnija Kajmović 

  Prof.dr. Nermin Nurković    Doc.dr. Amel Mekić   

 

 

         

 

Član

   Član   Član  

 

     

 

Prof.dr. Talović Munir

    Doc.dr. Rasim Lakota  

Prof.dr. Ifet Mahmutović

 

 

 

         

 

Član 

  Član   Član   

 

     

 

Prof.dr. Almir Mašala 

  Doc.dr. Dino Mujkić    Prof.dr. Siniša Kovač  

 

 

 POČASNI ODBOR

 

   
  Predsjednik       
 

 

  Prof.dr. Izet Radjo    

 

 

  Prof.dr. Izet Rađo      

             
 

Član

  Podpredsjednik   Član  
 

     
  Siniša Kisić   Prof.dr. Nusret Smajlović    Mr.sci. Marijan Kvesić  
             
   Član   Član    Član  
       
   Edin Kukavica  

Prof.dr.

Faris Gavrankapetanović

 

 mr.sc.med.prim.dr.

Fuad Husić

 

 

 

 NAUČNI ODBOR

 

      Predsjednik       
           
      Prof.dr. Husnija Kajmović       
             
   Podpredsjednik    Član   Sekretar   
 

Prof.dr. Safet Kapo

     

 

Prof.dr. Safet Kapo

   Doc.dr. Slavenko Likić   Nedim Čović MA  

             
 

Član

  Član   Član  
 

     
 

Prof.dr. Patrik Drid

  Prof.dr. Lejla Šebić   Prof.dr. Milovan Bratić  
             
 

Član

  Član   Član  
 

     
   Prof.dr. Mirsad Nurkić    Prof.dr. Jovan Pejčić   Prof.dr. Slavko Obadov   
             
   Član   Član    Član   
         
  Prof.dr. Džemal Huremović   Prof.dr. Saša Krstulović    Doc.dr. Milanko Mučibabić   
             
   Član    Član     Član   
       
  Doc.dr. Branislav Crnogorac     Doc.dr. Haris Alić    Mr.sci. Jožef Šimenko
 
             
   Član    Član     Član  
     
   Doc.dr. Eldin Jelešković    Doc.dr. Edin Mirvić   Doc.dr. Dženana Imamović
 
             
   Član    Član     Član  
       
  Prof.dr. Edo Muratbegović    Prof.dr. Lejla Kafedžić    Prim.doc.dr. Zaim Jatić  

 

Sekretarijat konferencije

 

 

Tehnički sekretar 

  Sekretar   Protokol konferencije  
       
 

Ivor Doder MA

  Nedim Čović MA   Šemaso Ormanović MA  
             
 

 Tehnički urednik

  Član    Član  
         
   Alen Čirić MA
   Denis Čaušević MA
   Šejla Omerhodžić MA  
             

 

Support team

 

 

Član 

  Član   Član  
 

     
 

Amila Hodžić

  Amna Demirović   Mirza Ibrahimović  
             
 

 Član

  Član    Član  
 

     
   Anida Kapo
   Eldar Gurda
   Nermana Halilović  
             
   Član   Član    Član  
       
   Maida Ibrahimović    Alma Čeljo   Dijana Rađo   
             
   Član    Član    Član  
       
   Jasmin Muminović
   Mukerim Nikšić     Aela Ajdinović  
             
  Član     Član   Član  
       
   Tina Dervišević   Orhan Milišić    Jasmin Hodžić  

Sponzori

Primjer prezentacije

Promjena jezika

Orgainzatori

 

Press

Zbornik Radova

Izvještaj